Phát âm

Home objects flashcards

Từ vựng về vật dụng trong nhà

Tự động phát âm    Tự động chuyển

Translate to: [English] [Tiếng Việt] [中国语] [한국어] [Le français] [Español] [Русский]