Học từ vựng theo các bài học của Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 + Lớp 6, 7, 8, 9

Để khai thác hết các tính năng học từ vựng, vui lòng xem Hướng dẫn.

Nếu thầy/cô cần đưa bộ từ vựng mà mình đang dạy lên BestFlashcard (hoàn toàn miễn phí), vui lòng gửi đến email: [email protected] hoặc liên hệ tại đây: https://www.facebook.com/bestflashcard

Ngoài SGK, Bestflashcard còn có các Bộ từ vựng của các Giáo trình tiếng Anh phổ biến như: 600 từ vựng TOEIC, Everybody Up, Family and Friends, Oxford Phonics World, Let's Go, First Friends, YLE - Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, xem tại đây.

Chuyển đến Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
IOE lớp 3-4-5

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11


Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12


Bộ sách Family and Friends - Special EditionĐể khai thác hết các tính năng học từ vựng, vui lòng xem Hướng dẫn.

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo và các bạn để nâng cao chất lượng các bài học, hoàn thiện đầy đủ các bộ từ vựng và giúp cho người học nắm vững từ vựng tiếng Anh nhanh nhất.

Xin gửi góp ý về email: [email protected] hoặc gửi tin nhắn trên Fanpage: https://www.facebook.com/bestflashcardRất mong quý thầy, cô giáo và các anh chị ủng hộ Best Flashcard bằng cách chia sẻ website này đến mọi người.
Xin tổng hợp một số link hữu ích như sau:


Học từ vựng theo các bài học của Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1:
- SGK Tiếng Anh lớp 1 (Hoàng Văn Vân): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-1-macmillan-education
- SGK Tiếng Anh Lớp 1 (Family and Friends - National Edition): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-1-family-and-friends-national-edition
- SGK Tiếng Anh Lớp 1 (i-Learn Smart Start): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-1-i-learn-smart-start
- SGK Tiếng Anh Lớp 1 (Phonics Smart): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-1-phonics-smart
- SGK Tiếng Anh Lớp 1 (English Discovery): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-1-english-discovery

Học từ vựng theo các bài học của Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2:
- SGK Tiếng Anh Lớp 2 (Hoàng Văn Vân): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-2-macmillan-education
- SGK Tiếng Anh Lớp 2 (Family and Friends - National Edition): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-2-family-and-friends-national-edition
- SGK Tiếng Anh Lớp 2 (Phonics Smart): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-2-phonics-smart
- SGK Tiếng Anh Lớp 2 (English Discovery): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-2-english-discovery

Học từ vựng theo các bài học của Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3:
- SGK Tiếng Anh Lớp 3 (Global Success): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-3-global-success
- SGK Tiếng Anh Lớp 3 (Phonics Smart): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-3-phonics-smart
- SGK Tiếng Anh Lớp 3 (Family and Friends - National Edition): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/sgk-tieng-anh-3-family-and-friends-national-edition

Học từ vựng trong các giáo trình học tiếng Anh của NXB Oxford và YLE Starters, Movers, Flyers:
- Everybody Up (2nd Edition): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/oxford-everybody-up
- Family and Friends: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/oxford-family-and-friends
- Oxford Phonics World: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/oxford-phonics-world
- Let's Go (5th Edition): https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/oxford-let-s-go
- First Friends: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/oxford-first-friends

Cambridge English for Young Learners (YLE): Flash cards For exams from 2018
- Pre A1 Starters: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/cambridge-yle-pre-a1-starters
- A1 Movers: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/cambridge-yle-a1-movers
- A2 Flyers: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/cambridge-yle-a2-flyers
- Cambridge English for Young Learners (YLE) Serie 2: https://bestflashcard.com/learning-english-vocabulary/topic/yle-cambridge-english-young-learners-starters-movers-flyers

Hangman | Help | Teacher's Workspace

English Flashcard

Everybody Up | Family and Friends | Oxford Phonics World | Let's Go | First Friends | YLE - Starters, Movers, Flyers | YLE Pre A1 Starters | YLE A1 Movers | YLE A2 Flyers | Fingerprints


Other Flashcards