Phát âm

Head flashcards

Từ vựng về bộ phận trên đầu

Tự động phát âm    Tự động chuyển  ↝


Translate to: [English] [Tiếng Việt] [中国语] [한국어] [Le français] [Español] [Русский] [العربية] [ภาษาไทย] [український] [ພາສາລາວ]
Comments
Login to comment
Duong GiangMay 01, 2022⤦ Reply
trang web rất hay. cảm ơn tác giả nhiều ak'
Help | Teacher's Workspace

English Flashcard

Everybody Up | Family and Friends | Oxford Phonics World | Let's Go | First Friends | YLE - Starters, Movers, Flyers | YLE Pre A1 Starters | YLE A1 Movers | YLE A2 Flyers | Fingerprints


Other Flashcards