Phát âm

Describing flashcards 2

Tự động phát âm    Tự động chuyển

Translate to: [English] [Tiếng Việt] [中国语]