Phát âm

Describing flashcards 1

Từ vựng về từ miêu tả 1

Tự động phát âm    Tự động chuyển  ↝

Translate to: [English] [Tiếng Việt] [中国语] [한국어] [Le français] [Español] [Русский] [العربية] [ภาษาไทย] [український] [ພາສາລາວ]
Comments
Login to commentOther Flashcards